Novosti

ODLUKA O VISINI CIJENE DOZVOLA I ČLANARINE ZA 2023. GODINU

ODLUKA O VISINI CIJENE DOZVOLA I ČLANARINE ZA 2023. GODINU Na osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu i Pravilnika o ribolovnim dozvolama u slatkovodnom ribolovu(članak 5.točka 1), Zajednica ŠRD Osijek na sjednici održanoj 29.11.2022. godine donijela je ODLUKU O VISINI CIJENE DOZVOLE I ČLANARINE ZA 2023. GODINU Dozvola i članarina za seniore – 80 EUR-a Dozvola i članarina za HRVI – …

Continue Reading