Novosti

Detaljne upute za korištenje aplikacije mRibic

Mobilna aplikacija mRibic koristi se za prijavu i odjavu sa ribolova i unos ulova u očevidnik športskog ribolova na slatkim vodama.

Aplikaciju možete preuzeti na ovom linku za Android uređaje:

Po preuzimanju i instaliranju aplikacije potrebno je se logirati tj. prijaviti na aplikaciju gdje za korisničko ime unosite svoj Oib a za lozinku broj ribičke dozvole(HRV……….).

Prijavljivanjem se otvara početni ekran gdje je potrebno stisnuti na crveni krug u kojem piše pritisni za dolazak kad se ide na ribolov. U rubriku “OVLAŠTENIK” upisujete svoju matičnu Zajednicu.

Kad se potvrdi dolazak otvara se mogućnost upisa ulova koju aktivirate tako da stisnete pravokutnik Unesi ulov.

Otvaranjem se otvara prozor sa ponuđenim ribama gdje je potrebno odabrati vrstu ribe unijeti broj komada i kilažu ribe i stisnuti spremi.

Poslije unosa ulova odnosno po završetku ribolova se potrebno odjaviti na način da se stisne crveni krug sa oznakom završi i pošalji.

Otvara se stranica gdje se vide sve vaše prijave i ulovi.

Vraćanjem unazad i potvrdom izlaska iz aplikacije napuštate rad u istoj.

Ponovna prijava bi trebala biti automatska bez unosa korisničkog imena i lozinke ako se prijavljujete sa istog uređaja.