Novosti

Odluka o cijenama dozvola i članarina za 2022. godinu

Uz strogo pridržavanje svih epidemioloških mjera u subotu 12. 06. 2021. Održana je izborna Skupština Zajednice ŠRD Osijek. Tom prilikom jednoglasno je donesena odluka o cijeni ribolovnih dozvola za 2022. godinu.

Odluka se odnosila na prodaju ribolovnih dozvola i članskih karata za 2022. godinu, a vezano za odredbu članka 44. Zakona o slatkovodnom ribarstvu kojim je određeno da neovisno o visini naknade za ribičke dozvole ovlaštenik ribolovnog prava samostalno internim aktom određuje visinu sredstava za financiranje obveza određenih Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega, sukladno ekonomskoj osnovi plana upravljanja i financijskim potrebama za provođenje ribolovnog prava, organizacije sportskih natjecanja, poribljavanja, organizacije i provođenja ribočuvarske službe.

Odluka:

Cijena članarina i dozvola za 2022. godinu

DOZVOLA ZA RIBOLOV ZA 2022. GODINUCIJENA OSNOVNOG DIJELA DOZVOLEČLANARINA ZAJEDNICE ŠRD OSIJEK I UDRUGAUKUPNO CIJENA DOZVOLE
Godišnja seniori i HRVI100,00 kn400,00 kn500,00 kn
Godišnja žene i juniori100,00 kn200,00 kn300,00 kn
Dnevna20,00 kn80,00 kn100,00 kn
Trodnevna50,00 kn150,00 kn200,00 kn
Sedmodnevna70,00 kn230,00 kn300,00 kn
Članarina kadeti0,00 kn0,00 kn0,00 kn