Novosti

Poribljavanje voda Zajednice ŠRD Osijek

Zajednica ŠRD Osijek po planu poribljavanja je izvršila 28.11.2023. godine poribljavanje voda za 2023. godinu. Poribljena su jezera Jug 2, Zidine, Getro, Meandar Laslovo, stare Drave Sarvaš, Josipovac i Višnjevac. Na poribljenim vodama ribolov je dozvoljen od 02.12.2023. godine u 5.00 sati.