Novosti

Raspis za pojedinačnu ligu

Športsko Ribolovni Savez
Osječko Baranjske županije
J.J.Strossmayera 1 , 31000 Osijek

Natjecateljska komisija ŠRS OBŽ

PREDMET: Odluka o natjecanju pojedinačne lige ŠRS OBŽ za 2019. godinu

Odlukom natjecateljske komisije ŠRS OBŽ pojedinačna liga održat će se na Staroj Dravi Repnjak u Belišću 07. i 08.09.2019. godine.
Za sudjelovanje na natjecanju svi natjecatelji moraju imati državne dozvole, članske iskaznice, registraciju i liječnički pregled za tekuću godinu. Pravo nastupa na pojedinačnoj ligi ŠRS OBŽ imaju svi pojedinci koji su članovi udruga koje su u sastavu ŠRS OBŽ.
Kotizacija za sudjelovanje u pojedinačnoj ligi ŠRS OBŽ za 2019. godinu iznosi 200,00kn. Prijave su otvorene do 05.09.2019. godine, a mogu za obaviti svakim radnim danom od 08:00 – 16:00h u trgovini Kapitalac u Valpovu ( Vijenac 107. brigade HV 1 ). Svi zainteresirani natjecatelji koji eventualno nisu u mogućnosti obaviti prijavu u navedenom terminu, molim kontaktirati na broj mobitela 091 890 5366 (Matija Vidaković).
Iz uplaćenih kotizacija biti će financirane nagrade u ribolovnom priboru i opremi za najuspješnije pojedince, te ručak za oba dana natjecanja za sve natjecatelje.
Športsko ribolovni savez Osječko Baranjske županije pokriti će troškove pehara i medalja, te sudaca za oba dana natjecanja.
Prijave i izvlačenje startnih brojeva, kao i ručak te proglašenje rezultata održati će se u ribičkom domu na Staroj Dravi u Belišću.
Natjecanje će se održati po Pravilniku o natjecanjima u disciplini Lov ribe, te sljedećoj satnici za oba dana natjecanja:

do 07:00h Prijava natjecatelja
07:00 – 07:30h Izvlačenje startnih brojeva i odlazak na stazu
07:30 – 09:00h Priprema za natjecanje
09:00 – 13:00h Natjecanje
13:00 – 14:00h Vaganje ulova
od 14:00h Proglašenje rezultata i zajednički ručak

Za sva pitanja i nejasnoće kontaktirati na 091 890 5366 (Matija Vidaković).
Predsjednik natjecateljske komisije ŠRS OBŽ
Matija Vidaković