Novosti

Upućen dopis županu

Športsko ribolovni savez Osječko-baranjske županije uputio je dopis županu Ivanu Anušiću u vezi s dopuštenjem privrednog ribolova na Dunavu na području JUPP Kopački rit. Dokument možete skinuti na linku:

Dopis zupanu