Novosti

Poribljavanje voda Zajednice ŠRD Osijek

Zajednica ŠRD Osijek po planu poribljavanja je izvršila 07.12.2022 drugio dio poribljavanje voda Zajednice ŠRD Osijek za 2022. godinu. Ribolov je dozvoljen od 14.12.2022. godine u 5.00 sati. Poribljena su jezera Jug 2, Zidine, Getro, bajer Sarvaš, bajer Vladislavci, Meandar Laslovo i stara Drava  Sarvaš.